BG
Forside Hold Tilmelding kalender Trænere Shop Om klubben

Om Dragør Håndbold Klub


Dragør Håndbold Klubs historie går tilbage til 1931, hvor Dragør Boldklub fik stiftet en kvindelig afdeling med udendørs gymnastik og håndbold (markhåndbold). Dette blev en gavnlig aktivitet for Dragør Boldklub. Den nye afdeling havde altid overskud og påtog sig et stort arbejde ved havnefesterne.

I 1944 stiftes Atletik afdelingen - det er gymnastikafdelingen, der omdannes, så afdelingen omfatter en gymnastik, atletik og håndbold-afdeling. Her har man dyrket håndbold som underholdning og på motionsplan, med enkelte deltagelser i sommerturneringer.

Men i 1973 ville man prøve kræfter med andre hold, i en rigtig turnering. Man søgte derfor om optagelse i Københavns Håndbold Forbund pr. 1. april 1973. Ansøgningen blev godkendt og Dragør Håndbold Klub var født.

Men indtil Hovedgeneralforsamlingen d. 28-11-1973 i Dragør Boldklub, var det under DB''s Atletikafdeling. På Hovedgeneralforsamlingen blev navnet ændret til DB''s Håndboldafdeling.

Da vi endelig startede som en selvstændig afdeling, havde vi 3 trænere og medlemstallet 30 dameseniorer og dameynglinge samt 30 herreseniorer.

Kontingentet dengang var kr. 180,00 årligt, og ved udgangen af 1974 var der registreret 122 aktive og kontingentet var steget til kr. 240,00 årligt.

Dragør Boldklub bestod dengang af 5 afdelinger, hvor vi hørte under DB''s atletikafdeling, men som tiden gik og de økonomiske interesser blev mere lokale, besluttede den daværende hovedbestyrelse, at Dragør Boldklub blev adskilt i 5 selvstændige klubber. Dette blev godkendt på Hovedgeneralforsamlingen d. 26-2-1979.

Dette bevirkede, at vi måtte lave en stiftende Generalforsamling d. 14-9-1979, med nye love, hvor vi fik vores nuværende navn Dragør Håndbold Klub.

Efter opløsningen med Dragør Boldklub. blev der på et foreningsmøde i 1979 luftet ideen om at danne en Idræts Sammenslutning. Dette blev fulgt op på diverse møder, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 6 medlemmer fra forskellige klubber, heriblandt 1 fra vores klub.

Den stiftende generalforsamling blev holdt d. 20-11-1980. Der var 19 klubber, som tilsluttede sig denne dag, og Dragør Idrætssammenslutning, kaldet DIS, var en realitet.

Da klubben havde 10 års fødselsdag var ønsket fra daværende formand Leif Sørensen en aflastningshal (stikhal), så man kunne samle al håndbold ved Hollænderhallen, men der er nu gået 17 år og intet er sket. Man har gennem tiderne givet os træningstider i Kongelundshallen, men dette har ikke været nogen god løsning. Vi kan kun håbe, at der ikke skal gå endnu 15-20 år inden man kan lave en aflastningshal, så forholdene kan blive bedre for Dragør Kommunes indendørs idræt.

Igennem klubbens historie har der været 12 formænd, hvoraf de 3 var kvinder.

Edvard Petersen 1973 - 1974

Ib Nielsen 1974 - 1977

Christian Andersen 1977 - 1979

Leif Sørensen 1979 - 1984
 
Preben Østergaard 1984 - 1984

Anker Hansen 1984 - 1988

Tina Andersen 1988 - 1990

Leise Andersen 1990 - 1990

Marianne Jensen 1990 - 1991

Kent Ziegler 1991 - 1992

Palle Segner 1992 - 2000
 
Jan Christiansen 2000 - 2002

Henrik Bjørndal 2002 - 2004

Lasse Clausen 2004 -


Klubbestyrelsens sammensætning frem til klubbens 25 års jubilæum, med 10 års mellemrum.

1973
Edvard Petersen, Søren Arnbo, Svend Åge Markussen, ?

1983
Leif Sørensen, Preben Østergaard, Palle Segner, Ejnar Sindahl, Theis Larsen og Teis Svendsen

1993
Palle Segner, Jan Christiansen, Kim Nielsen, Tina Andersen og Tina Bülow

1998
Palle Segner, Niels Boyer, Tine Hein, Lisbeth Clausen, John Olsen, Michael Christensen og Ole Pettersson

Nu vil jeg prøve at fremhæve nogle sportsbegivenheder, samt hvordan træningen og træningslejren startede.

Klubben startede med træning på græsbanen bag Tennisbanerne i Dragør Idræts Park på Engvej, hvorefter man rykkede op til St. Magleby Skoles gummiasfaltbane ved Hollænderhallen, mens vintertræningen startede på Vierdigets Skole i gymnastiksalen, men der har også været trænet i den gamle gymnastiksal på St. Magleby Skole.

Midt i november 1973 kunne Hollænderhallen tages i brug. På daværende tidspunkt havde klubben 3 hold tilmeldt i turneringen 1973/74. Et Dameynglinge i C-rækken, et Damesenior i B-rækken og et Herresenior i B-rækken. Disse 3 hold blev trænet af Lisbeth Michaelsen, Theis Larsen og Preben Pflug.

Den første turnering var en kendsgerning; det blev en forrygende start. Herresenior blev nr. 2, et point efter nr. 1 og rykkede op i A-rækken.

Damesenior sluttede på en ærefuld 3. plads, medens Dameynglinge blev nr. 6.

Allerede i turneringen 1974/75 deltog vi med 6 hold, en fordobling fra sidste turnering. 1 Damesenior, 1 Dameynglinge, 1 Pigehold, 2 Herreseniorhold og et Drengehold. Tilgangen blev så stor, at vi tilmeldte 3 hold til Nødturneringen. Det vil sige, at dét, der startede som en klub med seniorspillere, blot en sæson efter kunne deltage på Ungdomssiden med hele 4 hold i turneringen.

I Jubilæumsåret havde vi 10 hold tilmeldt turneringen. Som regel er det klubbens førstehold, der tegner klubben udadtil. Dette kan være Herresenior eller Damesenior. Men i dette tilfælde var det Herre-senior, som rykkede op i A-rækken 1974/75. Holdet spillede i A-rækken indtil 1979/80, hvor de vandt A-rækken. Dette betød at holdet rykkede op i Københavnsserien 1980/81, hvor det blot efter en sæson i Københavsserien kvalificerede sig via en 2. plads til Danmarksserien 1981/ 82. Holdet rykkede op sammen med Sankt Annæ, som vandt rækken suverænt, vi tabte til Sankt Annæ med 11 mål i den sidste kamp.

I sæsonen 1981/82 skulle vi forsøge at blive i Danmarksserien og efter 1. halvdel af turneringen indtog vi en overraskende fornem 1. plads. Da turneringen var slut, endte vi på en ærefuld 5. plads.

Da turneringen startede 1982/83, begyndte en nedtur for 1. herresenior, som endte med, at holdet rykkede ud af Danmarksserien. Det var ellers det år Klubben fyldte 10 år. I perioden 1980 – 1983 deltog 1. Herresenior for første gang i Dansk Håndbold Forbunds Pokalturnering. Det ene år nåede holdet at spille 4 kampe inden det var slut.

Her er de hold herresenior mødte:

VHC - Dragør 16 - 22

Dragør - Fredensborg 25 - 16

Dragør - Aurehoj 20 - 18

Helsingør FC - Dragør 28 - 11

Et andet år var modstanderne Tåstrup fra 3. Division. Dette blev en kneben sejr til os på 14 – 13. Den næste modstander blev Virum Sorgenfri fra 2. Division. Kampen blev spillet i Hollænderhallen. Jeg har ikke kunnet finde resultatet af denne kamp, men iflg. Preben Pflug var det en dejlig kamp med koncentration og kampgejst. Men holdet tabte med 7 mål.

I påsken 1981 var 1. Herresenior i Belgien. Holdet spillede 4 kampe og vandt turneringen. Som præmie fik de en pokal, den nuværende EDVARD Pokal, opkaldt efter klubbens første formand.

Klubbens Damesenior har spillet det meste af tiden i B-rækken, et enkelt år (81/82) var de i A-rækken, da de var blevet nr. 2 i B-rækken. Året efter rykkede de ned igen til B-rækken. Dette var en for stor mundfuld for holdet. I denne periode havde de Sven Larsson som træner.

Første gang Damerne deltog i en Pokalturnering var i 1982/83, hvor de trak Tømmerup ved Kalundborg. De fulgte med i første halvleg og til 5 – 8 i 2. halvleg, hvor det gik så galt, og tabe med 17 – 9.

I 1987 deltog Damesenior atter i en Landspokalturnering mod IF 62/Slagelse, som blev spillet i Hollænderhallen. I de sæsoner, hvor der har været stor tilslutning, er der blevet tilmeldt 2 Damesenior-hold til Nødturneringen, hvor de har klaret sig på det jævne.

Siden da har 1. Damesenior været lige ved og næsten til at rykke op i A-rækken. I Mesterskabsturneringen 1999/2000 forsøgte de sig så med serie 1 rækken, men måtte erkende, at der stadig mangler noget, hvis man skal spille i den række.

Klubben har haft Oldboys hold siden 1997. I 1986/87 havde vi 2 Old-boyshold. Da sæsonen 1988/89 startede, blev der lavet et Veteranhold, så frem til 1996 var der et Oldboys Mesterhold og et Veteranhold. I 1997 var der kun tilmeldt et Veteranhold, som spillede i A-rækken.

Oldboys har deltaget i flere turneringer, hvor det er blevet til et Amagermesterskab samt i Sjællands Cup med finalestævne i Næstved 4 gange. I 1992 deltog Oldboys i Københavnsmesterskabet i KB Hallen. De blev mestre. I øvrigt har Dame- og Herresenior deltaget i diverse Sommerstævner, Møn Kirke Hyllinge og (Hjertebjerg) Ejby.

Oldboysholdet blev så afviklet i sæsonen 1999/2000.

Klubben består ikke kun af seniorhold. Igennem de 25 år har der været mange rækkevindere i de forskellige Ungdomsrækker. Men et hold bør dog nævnes, Herrejunior årgang 1965/66, som vandt Amagermesterskabet i 1982.

Der har været en del stævner for Ungdomsholdene rundt om i landet, Esbjerg, Fyn og på Sjælland, samt i Sverige Olufström og Lund. Endvidere har der været en tur til Prag i Tjekkiet.

Ovenstående er fra Knud Erik Andersen’s artikel i "DRAGØR HÅNDBOLD KLUB 25 ÅR med efterfølgende opdateringer"