Generalforsamling 4 april 2024

Indkaldelse til Generalforsamling i Dragør Håndboldklub torsdag den 4. april 2024, kl. 19

Kære alle

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dragør Håndboldklub torsdag den 4. april 2024, kl. 19. Generalforsamlingen finder sted i Hollænderhallen, mødelokale 3 og 4 på 1. sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab og status.

4. Fremlæggelse af budget.

5. fastsættelse af kontingent

● bestyrelsen foreslår at bibeholde kontingentet uden ændringer.

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til bestyrelse

● Der er ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer der genopstiller

● Nye medlemmer til bestyrelsen vælges. 

8. Valg af revisor samt 2 suppleanter til bestyrelsen

9. Eventuelt (der kan ikke vedtages noget under dette punkt)


Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal meddeles et bestyrelsesmedlem skriftligt og skal være bestyrelsesmedlemmet i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. De rettidigt afleverede forslag skal udleveres af bestyrelsen til de fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.


Vi håber at se så mange af jer som muligt. Det er blandt andet forventet at de nye bestyrelsesmedlemmer vil fortælle mere om samarbejdet med Tårnby håndboldklub.